• Historia z wydrukiem 3D

   • 05.11.2022 15:20
   •             Klasa 5 Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy mogła wykorzystać na lekcji historii wykonany na sprzęcie zakupionym w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości wydruk 3D. Okazją były zagadnienia związane z kulturą starożytnej Grecji. Uczniowie podzieleni na grupy dosłownie „dotknęli” historii zapoznając się z porządkami architektonicznymi stosowanymi m.in. w antycznych Atenach. Na podstawie wydrukowanych kolumn: doryckiej, jońskiej i kreteńskiej tworzyli ich szkice, określali różnice i cechy specyficzne, zwracając szczególną uwagę na bazę i kapitel kolumny.
                Okazało się, że nowoczesne formy pracy można wykorzystywać także na historii. Miejmy nadzieję, że zdobyta w ten sposób wiedza pozostanie na dłużej.

    Rafał Kosowski